Enkele referenties:

 
   


 
 

Door de pragmatische instelling die erop gericht is om samen met de klant een oplossing voor zijn problematiek te bieden, boekt Initiative resultaten. Indien de klant streeft naar verbetering van sales-productiviteit, kwaliteit en effectiviteit in afgestemde relatie met de marketingactiviteiten en concepten, is Initiative de partner bij uitstek. Consultants op het gebied van marketing-, sales- en projectmanagement begeleiden klanten bij het optimaliseren van de processen conform de doelstellingen zoals deze met de klant zijn vastgesteld. Hierbij is tevens jarenlange ervaring op internationaal niveau aanwezig.